DutchEnglishFrenchGerman
DutchEnglishFrenchGerman
DutchEnglishFrenchGerman

Privacy Policy Apps

PRIVACYBELEID VOOR MOBIELE TOEPASSINGEN

Dit privacybeleid regelt het gebruik van alle softwareapplicaties voor mobiele apparaten die zijn gemaakt door MultiMediaMarkers BV.

Door de gebruiker verstrekte informatie

De applicatie verkrijgt de informatie die u verstrekt wanneer u de applicatie downloadt en registreert. Registratie bij ons is optioneel en geldt niet voor alle apps. Houd er echter rekening mee dat u sommige van de functies die door de Applicatie worden aangeboden mogelijk niet kunt gebruiken, tenzij u zich bij ons registreert.

Wanneer u zich bij ons registreert en de Applicatie gebruikt, verstrekt u doorgaans (a) uw naam, e-mailadres, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord en andere registratie-informatie; (b) transactiegerelateerde informatie, zoals wanneer u aankopen doet, reageert op aanbiedingen of applicaties van ons downloadt of gebruikt; (c) informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor hulp; (d) informatie die u invoert in ons systeem wanneer u de Applicatie gebruikt, zoals contactgegevens en projectmanagementinformatie.

We kunnen de informatie die u ons heeft verstrekt ook gebruiken om van tijd tot tijd contact met u op te nemen om u belangrijke informatie, vereiste mededelingen en marketingpromoties te verstrekken.

Automatisch verzamelde informatie

Bovendien kunnen de Applicaties automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiel apparaat. Internetbrowsers die u gebruikt en informatie over de manier waarop u de applicatie gebruikt.

Verzamelt de applicatie nauwkeurige real-time locatiegegevens van het apparaat?
Wanneer u een mobiele applicatie bezoekt, kunnen we GPS-technologie (of andere vergelijkbare technologie) gebruiken om uw huidige locatie te bepalen om de stad te bepalen waarin u zich bevindt en om een ​​locatiekaart met relevante advertenties weer te geven. We zullen uw huidige locatie niet delen met andere gebruikers of partners.
Als u niet wilt dat wij uw locatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden, moet u de locatieservices voor de mobiele applicatie in uw accountinstellingen of in uw mobiele telefooninstellingen en / of binnen de mobiele applicatie uitschakelen.

Zien en / of hebben derden toegang tot informatie die door de Applicatie is verkregen?
Ja. We zullen uw gegevens alleen met derden delen op de manieren die in deze privacyverklaring worden beschreven.
We kunnen door de gebruiker verstrekte en automatisch verzamelde informatie vrijgeven:

  • zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbare juridische procedure;
  • wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid;
  • met onze vertrouwde dienstverleners die namens ons werken, geen onafhankelijk gebruik maken van de informatie die we aan hen verstrekken, en zijn overeengekomen zich te houden aan de regels die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Wat zijn mijn opt-outrechten?
U kunt het verzamelen van informatie door de applicatie eenvoudig stoppen door de applicatie te verwijderen. U kunt de standaard verwijderingsprocessen gebruiken die mogelijk beschikbaar zijn als onderdeel van uw mobiele apparaat of via de marktplaats voor mobiele applicaties of het netwerk. U kunt ook een verzoek indienen om u af te melden via e-mail, op info@multimediamarkers.com.

Beleid voor gegevensbewaring, beheer van uw informatie

We bewaren door de gebruiker verstrekte gegevens zolang u de applicatie gebruikt en gedurende een redelijke tijd daarna. We bewaren automatisch verzamelde informatie tot 24 maanden en kunnen deze daarna in totaal opslaan. Als u wilt dat wij door de gebruiker verstrekte gegevens verwijderen die u via de applicatie hebt verstrekt, neem dan contact met ons op via info@multimediamarkers.com en we zullen binnen een redelijke termijn reageren. Houd er rekening mee dat sommige of alle door de gebruiker verstrekte gegevens nodig kunnen zijn om de applicatie correct te laten functioneren.

Kinderen

We gebruiken de applicatie niet om bewust gegevens te vragen van of te verkopen aan kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind ons informatie heeft verstrekt zonder hun toestemming, moet hij of zij contact met ons opnemen via info @ multimediamarkers.com. We zullen dergelijke informatie binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen.

Veiligheid

We zijn bezorgd over het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw informatie. We bieden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om informatie die we verwerken en bijhouden te beschermen. We beperken de toegang tot deze informatie bijvoorbeeld tot geautoriseerde medewerkers en contractanten die die informatie nodig hebben om onze applicatie te bedienen, ontwikkelen of verbeteren. Houd er rekening mee dat, hoewel we ernaar streven redelijke beveiliging te bieden voor informatie die we verwerken en onderhouden, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken op de beveiliging kan voorkomen.

Veranderingen

Dit privacybeleid kan om welke reden dan ook van tijd tot tijd worden bijgewerkt. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid door het nieuwe privacybeleid hier te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen, aangezien voortgezet gebruik wordt beschouwd als goedkeuring van alle wijzigingen. U kunt de geschiedenis van dit beleid bekijken door hier te klikken.

Uw toestemming

Door de applicatie te gebruiken, stemt u in met onze verwerking van uw informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid nu en zoals gewijzigd door ons. “Verwerken” betekent het gebruik van cookies op een computer / handapparaat of het op enigerlei wijze gebruiken of aanraken van informatie, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en openbaar maken van informatie.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over privacy tijdens het gebruik van de applicatie, of vragen heeft over onze diensten en protocollen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@multimediamarkers.com.